Skriv ut

SäkerhetsglasGlas är starkare än man kan tro, särskilt lite tjockare glas. Förr använde man 2 mm maskinglas, vilket naturligtvis gav oss uppfattningen att glas är mycket skört. Numera är 4 mm floatglas standard, och det är betydligt starkare. Trots det finns det situationer där det är risk för att glaset kan orsaka skador när människor stöter emot det eller kan få det fallande över sig vid glasbräckage. Med säkerhetsglas kan du tryggt skapa interiörer med fri genomsikt och rikligt med dagsljus, även i utsatta positioner.

Bland alla material som skyddar mot inbrott, vandalism och beskjutning finns det bara ett som släpper in dagsljus och öppnar för kommunikation. Och det är få tillfällen där inte minst en av dessa egenskaper är väsentlig.

Laminerat säkerhetsglas
Det är plastskikten som gör det laminerade säkerhetglaset segt och svårforcerat. När det överbelastas spricker det. Men glassplittren häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en glasklar skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. I de flesta fall påverkar inte lamineringen glasets optiska egenskaper. Laminerat glas skyddar dessutom mot UV-strålning eftersom UV-transmissionen endast är cirka 2 % jämfört med cirka 50 % i klart floatglas.

Skyddsglas
Härdat glas kan i många fall ge ett fullgott skydd mot glasnedfall, tryckbelastningar, termiska spänningar och ovarsam behandling, men det är inte särskilt svårforcerat för folk som vet hur man gör, och ger därför otillräckligt skydd mot vandalism och inbrott. När det ställs krav på skyddsklass krävs det alltid laminerat glas, som ibland dessutom behöver vara härdat. Valet av skyddsglas bör utvärderas med hänsyn till bland annat skyddsområde (se tabell) och utryckningstid.

Vägledning skyddsklass
Glas klassificeras i tre skyddsklasser.
Klass P1A-P5A mot vandalism
klass P6B-P8B mot inbrott
klass BR1-BR7 och SG1- SG2 mot beskjutning.

Vägledning vid val av skyddsklass
Vandalism P1A - P3A
Smash and grab P4A - P5A
Intrång Religiösa verksamheter P6B - P8B
Mediaföretag P6B
Luftfartsföretag P7B - P8B
Internationella verksamheter P7B - P8B
Politiska organisationer P1A - BR7
Ambassader P1A - BR7

Inbrott
Dörrar och fönster P1A - P6B
Avsides liggande hus P2A - P6B
Exklusiva hus, fritidshus P3A - P6B
Lagerbyggnader P6B
Fotoaffärer P6B
Audio- och videobutiker P6B
Apotek P7B
Datacentraler P7B
Antikvitetsaffärer P6B - P8B
Museer P6B - P8B
Konstgallerier P6B - P8B
Guldsmeder P6B - P8B
Kraftstationer P6B - P8B
Flykt/rymning Psykiatriska institutioner P6B - P8B
Fängelser P6B - P8B
Beskjutning BR1 - BR7 och SG1 - SG2