Skriv ut

Betalning

Betalningsvillkor

Då ordern är lagd kommer vi att förskottsfakturera 50% av orderbeloppet. (Vi skicka faktura efter vi få beställning godkänt) OBS! Utomlands begärs vi 100% förskottsbetalning. Då leveransen är utförd fakturerar vi köparen de resterande 50% av orderbeloppet. Vid fakturering är betalningstiden 10 dagar. Vid försenad betalning tillämpar kreditor sin gällande årsränta, f.n 18%. plus faktureringsavgift från 50 Kr efter förfallodag. Alla varor förblir Fönsterlagret24 egendom till dess att full betalning erlagts.