Skriv ut

Leveranstider


Leverans sker från Fönsterlagret24 lager eller direkt från någon av Fönsterlagret24 leverantörer. Fönsterlagret24 ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligt transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

Leveranstider är:
Underhållsfria fönster: 2-4 veckor.
Rundbåge, runda fönster 4 – 6 veckor

Leveranstiden är preliminär och kan variera något beroende på säsong eller produkt som väljs. Leveranstiden räknas från och med dagen när din förhandsbetalning betalas in på Fönsterlagret24.

Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Fönsterlagret24 ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.